Privacy Statement - AVG

    Bodyfashion is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bodyfashion houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt (AVG)

    https://www.bodyfashioncenter.com/download_file/view/195/170